Nhân sự trong khoa

line
28 tháng 11 năm 2016

 

Nhân sự trong khoa: 

 TT  Họ và Tên  Vị trí  Liên hệ
 1  ThS. Huỳnh Hoàng Cư Trưởng khoa   cuhh@vhu.edu.vn
 2  ThS. Mạch Thị Mỹ Thanh  GVCH  thanhmtm@vhu.edu.vn
 3  ThS. Trương Thị Ngọc Bích  GVCH  bichttn@vhu.edu.vn
 4  ThS. Trần Mai Hồng  GVCH  hongtm@vhu.edu.vn
 5  Hồ Văn An  Thư kí khoa  anhv@vhu.edu.vn

 

 Liên hệ :

KHOA NGHỆ THUẬT 

665,667,669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3

ĐT: (08) 3832 0333 - Ext :182

Hotline: 0971830333


Góp ý
quang cao