Giới thiệu khoa

Chào mừng bạn đến với khoa Nghệ thuật trường Đại học Văn Hiến TP HCM, nơi sẽ mở ra cánh cửa mới cho bạn trong sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật. Đây là khoa nghệ thuật đầu tiên đào tạo nghệ thuật chuyên…
giới thiệu khoa