Nhân sự trong khoa

line
28 tháng 11 năm 2016

 

Nhân sự trong khoa: 

 TT  Họ và Tên  Vị trí  Liên hệ
 1  ThS. Huỳnh Hoàng Cư Trưởng khoa   cuhh@vhu.edu.vn
 2  ThS. Nguyễn Ngọc Thùy Anh  GVCH  anhnnt@vhu.edu.vn
 3  ThS. Trương Thị Ngọc Bích  GVCH  bichttn@vhu.edu.vn
 4  ThS. Trần Mai Hồng  GVCH  hongtm@vhu.edu.vn
 5  Phạm Thị Cúc  Thư kí khoa  cucpt@vhu.edu.vn

 

 Liên hệ :

KHOA NGHỆ THUẬT 

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú

ĐT: (08) 3832 0333 - Ext :182


Góp ý
quang cao